Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi 

Lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz.

1. Taraflar

www.evistur.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Evis Bilişim Teknolojileri ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “Evis Tur” olarak anılacaktır).

www.evistur.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır)


2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Evis Tur’un sahip olduğu internet sitesi  www.evistur.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

a. Üye, www.evistur.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Evis Tur’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


b. Üye, Evis Tur tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Evis Tur’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Evis Tur’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


c. Üye www.evistur.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.


d. Üye, www.evistur.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


e. www.evistur.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Evis Tur'a hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Evis Tur’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


f. Evis Tur, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.evistur.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Evis Tur'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


g. www.evistur.com  sitesinden bilgi vermek ya da reklam amaçlı olarak direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bağlanılan sitelerin içeriklerinden ve bundan doğabilecek sorunlardan Evis Tur sorumlu tutulamaz.


h.Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.


i. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Evis Tur’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Evis Tur’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


j. Evis Tur’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Evis Tur’un hiçbir sorumluluğu yoktur.


k. www.evistur.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Evis Tur mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.


l.  Evis Tur tarafından www.evistur.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


m. Evis Tur kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Evis Tur, üyenin www.evistur.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


n.  Evis Tur Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen yükümlülüklere göre hareket etmeyi  kabul ve taahhüt etmiştir. Bildirmiş olduğunuz veriler ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. Ayrıntılı bilgilendirme Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme formunda yer almaktadır.


o.  Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Evis Tur’un 0850 255 0 872 no’lu çağrı merkezini arayarak veya info@jollytur.com adresine e-mail göndererek iletebilir.


p.  Evis Tur web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Evis Tur web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


q.  Evis Tur, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Evis Tur web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


r.   Evis Tur, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


s.   Evis Tur, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Evis Tur tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Evis Tur üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş kabul edilir.

www.evistur.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan firma Evis Bilişim Teknolojileri ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. İzinsiz kullanımı yasaktır.

ÜCRETSİZ ARA